Ana içeriğe atla
Sevgili Öğrenciler, Değerli Akademisyenler,

Dünyanın sınırlı sayıda, Türkiye’nin ilk ve tek sosyal bilimler tematik üniversitesine hoş geldiniz!

İnsan ve toplum ile ilgili olguları merak ediyor ve sosyal bilim disiplinlerinde ilerlemek istiyorsanız, adresiniz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) olmalıdır. ASBÜ sosyal bilim alanlarında iddialı, genç, dinamik ve vizyoner bir devlet üniversitesidir. Sosyal bilimler odaklı faaliyet kapsamı, ASBÜ’ye söz konusu disiplinlerde derinleşme ve önde gitme misyon ve vizyonu yüklemektedir. Sosyal bilimler alanı dışındaki disiplinlere göre daha karmaşık ve dolayısıyla entelektüel meydan okumalar ile yüklü sosyal bilimlerde eğitim ve araştırmalar için ASBÜ kendine güvenen, entelektüel kapasitesi yüksek araştırmacı ve girişimci bireylerin buluştuğu bir ortam sunmaktadır.

Sosyal bilimlerin doğası gereği, bir şehir üniversitesi olarak tasarlanan ve gelişen ASBÜ, başkent Ankara’da, Ulus tarihi şehir merkezinde, Kale-Hacı Bayramı Veli-Birinci Meclis hattı üzerinde, Ankara’nın en güzel tarihi mekânlarında konumlanmıştır. Tarihin, sanatın, ilim ve irfanın buluştuğu bu müstesna ortam kendi başına bir sosyal laboratuvar, teşvik edici bir öğrenme iklimi ve gözlem ve deneyim imkânları sunan bir yerleşim niteliğindedir.

ASBÜ’de eğitimin hedefi, piyasa standartlarına göre uzman yetiştirmenin ötesinde, toplumun çeşitli kesimlerinin (kamu, özel ve sivil alan) ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli entelektüeller yetiştirmektir. Uzmanlık eğitiminin yanı sıra sosyal inovasyon yeteneğini kazandırmak için ASBÜ, öğrenci ve akademisyenlerine küçük sınıflarda, katılımcı ve canlı bir tartışma ortamı, kurumsal araştırma projelerinde yer alma fırsatı, ulusal ve uluslararası değişim programlarına aktif katılım, önde gelen ulusal ve uluslararası kuruluşlarda staj destekleri v.b. imkânları sunmaktadır.

Bir araştırma üniversitesi olarak gelişen ASBÜ, lisansüstü programlara ağırlık vermeyi, sosyal olguların karmaşıklığının gerektirdiği disiplinler arası bir yaklaşımı derinleştirme ve yaygınlaştırmayı, çok sayıda araştırma merkezi ile belirli alanlarda uzmanlaşmayı, sahip olduğu farklı enstitüler ile ulusal/yerel sınırların ötesinde Doğu ve Batı dünyasının sosyal olgularını keşfetmeyi, işbirliği ve destekleri ile uzun vadeli ve büyük ölçekli araştırma projelerini gerçekleştirmeyi, hedeflemektedir. Varlık nedeni, sosyal bilim alanlarında bilimsel bilginin üretimi ve yayımı olan ASBÜ, eğitim, topluma hizmet ve girişimcilik gibi misyonlarının odağına araştırmayı yerleştirmekte ve bunlara yönelik faaliyetleri araştırma ekseninde planlamayı ve gerçekleştirmeyi kurumsal bir yaklaşım olarak benimsemektedir. ASBÜ aynı zamanda bir girişimci üniversite olarak, sosyal girişimcilik kültürünü her düzeyde (öğrenci, öğretim elemanı, idareci, paydaş) yaymayı stratejik önemde görmektedir. Sosyal girişimciliği teşvik ve sosyal inovasyonu kurumsallaştırmak için bünyesinde bir “Sosyokent” geliştirmektedir. Dünyada çok az örneği olan sosyo-kentler sosyal sorunların çözümü ve sosyal gelişmeler için ihtiyaç duyulan bilimsel bilginin arz ve talebinin buluştuğu ve yönetildiği kurumsal yapılardır. ASBÜ’nün kendine özgü olarak geliştireceği yeni sosyo-kent modeli çerçevesinde, bünyesinde kurulacak olan çeşitli altyapılar (sosyal-deney laboratuvarları, simülasyon merkezleri, ex-ante etki analiz ortamları, çıkar çatışmalarında müzakere ortamları, vs.) arayüzler ve teknikler aracılığı ile sosyal sorunlar ve gelişmelere yenilikçi çözümleri sistematik ve sürekli bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

ASBÜ böylece bünyesinde bulunan farklı sosyal bilimcilerin (sosyolog, psikolog, hukukçu, iktisatçı, işletmeci, ilahiyatçı, siyaset bilimci v.b.) oluşturacağı ekipler yardımıyla sosyal sorun ve yeniliklere çok yönlü çözümler sağlayabilecektir. Türkiye’nin başkentinde ve başkentin merkezinde yer alan ASBÜ, sosyal girişimci yönüyle bilginin kamu, özel ve sivil alanda faydaya dönüştüğü stratejik bir merkez olacaktır. Sosyal çözüm, dönüşüm, değişim ve ilerleme arayışı içinde olan her birey ve kurum için ASBÜ bir hizmet sunma veya hizmet alma adresi olacaktır. Eğitim, araştırma ve sosyal girişimcilik bağlamlarında hedeflenen toplumsal katkıların yanı sıra ASBÜ yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yürüteceği sosyal sorumluluk proje ve faaliyetleri ile de hizmetler sunmayı misyonunun bir parçası olarak görmektedir. Sosyal bilimler ile sınırlı misyonumuz çerçevesinde toplumun içinde, toplum için ve toplumla birlikte hareket ettiğimiz sürece başarıya doğru giden yolda ilerleyeceğimiz inancındayız. ASBÜ’nün teşvik edici ve destekleyici öğrenme ve araştırma ortamında birer sosyal girişimci olarak birlikte inovasyonlar yapmak ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde hizmetler sunmak dileğiyle…

Prof.Dr. Mehmet BARCA
Rektör