Ana içeriğe atla

Tanıtım ve Kurumsal Kimlik Komisyonu

ASBU kurumsal kimlik, konumlandırma ve tanıtım stratejisi, uygulamaya dönük öneriler.

 

Sosyal İnovasyon Komisyonu

Sosyal inovasyon nedir, nasıl uygulanır, bu bağlamda strateji ve öneriler.
 

Araştırma Komisyonu

Araştırma üniversitesi uygulamaları, araştırma kültürü oluşturulması, araştırma üniversitesinin gereklilikleri, ASBÜ araştırma ünv modeli geliştirilmesi.
 

Disiplinlerarası ve Çoklu Disiplinler Çalışmaları Komisyonu

Üniversitede disiplenlerarası ilişkilerin kurgulanması ve önerilerin geliştirilmesi
 

Dış İlişkiler Komisyonu

Üniversitenin uluslararasılaştırılmasına yönelik strateji ve önerilerin geliştirilmesi.

 

Paydaşlar İşbirliği Komisyonu

ASBÜ paydaşlarının tanımlanması, paydaş analizi, paydaşlar ile ilişki geliştirme, paydaşlarla ortak çalışma imkanları.
 

Eğitim Komisyonu

Üniversite Eğitim komisyonu olarak resmen kuruldu ve çalışmalarına Öğrenci İşleri Dairesinin sekretaryalığında devam etmektedir.

 

Kütüphane Komisyonu