Ana içeriğe atla

KURULLAR 

Sürekli Eğitim Merkezi Kurulu Genel Bilgi Formu

BAP Kurulu Genel Bilgi Formu

Disiplinlerarasılık Kurulu Genel Bilgi Formu

Dış İlişkiler Kurulu Genel Bilgi Formu

Eğitim Yönetimi Kurulu Genel Bilgi Formu

Kalite Güvence Kurulu Genel Bilgi Formu

Uzaktan Eğitim Kurulu Genel Bilgi Formu

Üniversite Stratejisini Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Genel Bilgi Formu

Araştırma Görevlilerini Geliştirme Kurulu (1416 - MEB Bursluları) Genel Bilgi Formu

Kampüs Geliştirme ve Çevre Düzenleme Kurulu Genel Bilgi Formu

Kütüphane Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Kurumsal İletişim Kurulu Genel Bilgi Formu

Mevzuatı Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Müzeler/Sergi Alanları Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Projeler Ofisi Kurulu Genel Bilgi Formu

Sosyokent Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

Paydaş Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Kurulu ve Vakıf Geliştirme Kurulu Genel Bilgi Formu

 

KOMİSYONLAR

Tanıtım ve Kurumsal Kimlik Komisyonu

ASBU kurumsal kimlik, konumlandırma ve tanıtım stratejisi, uygulamaya dönük öneriler.

 

Sosyal İnovasyon Komisyonu

Sosyal inovasyon nedir, nasıl uygulanır, bu bağlamda strateji ve öneriler.

 

Araştırma Komisyonu

Araştırma üniversitesi uygulamaları, araştırma kültürü oluşturulması, araştırma üniversitesinin gereklilikleri, ASBÜ araştırma üniversite modeli geliştirilmesi.

 

Disiplinlerarası ve Çoklu Disiplinler Çalışmaları Komisyonu

Üniversitede disiplinlerarası ilişkilerin kurgulanması ve önerilerin geliştirilmesi.

 

Dış İlişkiler Komisyonu

Üniversitenin uluslararasılaştırılmasına yönelik strateji ve önerilerin geliştirilmesi.

 

Paydaşlar İşbirliği Komisyonu

ASBÜ paydaşlarının tanımlanması, paydaş analizi, paydaşlar ile ilişki geliştirme, paydaşlarla ortak çalışma imkanları.

 

Eğitim Komisyonu

Üniversite Eğitim komisyonu olarak resmen kuruldu ve çalışmalarına Öğrenci İşleri Dairesinin sekretaryalığında devam etmektedir.

 

Kütüphane Komisyonu