Ana içeriğe atla

II. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Gerçekleştirilecektir.

İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

 

İlki geçen yıl Nisan ayında İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde, yoğun bir başvuru ve katılımla gerçekleşen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, daha önce sırasıyla Adnan Menderes, Pamukkale ve Akdeniz üniversitelerinde düzenlenen Pierre Bourdieu Sempozyumlarının devamcısı niteliğindedir. Kongrenin isminde ve odak noktasında gerçekleşen bu genişleme, bilhassa genç sosyal bilimcilerin ilişkiselci araştırma gündemlerine gösterdiği ve giderek artan ilginin bir neticesi oldu. Nitekim II. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Uluslararası sosyal bilimler ve özelde sosyoloji camiasında 90’larda iyiden iyiye belirginleşen ilişkiselci dönemeç, bir yanıyla sosyalbilimsel araştırma etkinliğini günbegün verimsizleştiren epistemolojik düalizmlere dönük tepkinin bir sonucu olarak tezahür etmişti. Alvin Gouldner’ın 70’lerin hemen başlarındaki kriz teşhisinde örneklendiği üzere ana-akım sosyolojinin kesif bir eleştirisiyle gündeme gelen epistemolojik çağrı, içeriğine uygun bir biçimde disiplinler arası ve hâttâ disiplinler üstü bir karaktere bürünerek, ilişkisel sosyal bilimi icra edecek araştırma şebekelerinin temellerini atmış, ilişkiselci araştırma gündemlerinin ve sorunsallarının önünü açmıştır.

Sosyolojinin muhtelif çalışma alanlarıyla ve disiplinlerle ilişkisi içerisinde, günümüzde belirginleşmiş üç temel paradigmatik ilişkiselci pozisyon bulunmaktadır: Antropoloji/etnoloji ile sosyolojinin kesişiminde Pierre Bourdieu ve muhtelif araştırma gündemleriyle Bourdieu-sonrası sosyoloji; Tarih/yazımı ile sosyolojinin kesişiminde Charles Tilly, Michael Mann ve muhtelif çalışma alanlarıyla tarihsel sosyoloji; metateorik/ontolojik temel arayışında felsefe ile sosyolojinin kesişiminde Roy Bhaskar, Margaret Archer ve muhtelif çalışma alanları ve disiplinlerdeki izleyicileriyle eleştirel realizm.

David Harvey’in eleştirel realist bir güzergâha yerleşerek coğrafyayı ve mekânsal analizi eleştirel sosyal bilimlerin merkezine çektiği çalışmalarının yanı sıra, Harrison White’ın sosyal şebekeler teorisi gibi periferide yer alan girişimler de göz önüne alındığında, neredeyse bir sosyal bilim kıtasından söz etmek mümkündür. Nitekim bu temeller üzerinde kendini gösteren gelişim, muhtelif disiplinlerarası/üstü bilim alanlarına (iletişim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisadi bilimler vb.) ve çalışma alanlarına (kent çalışmaları, göç çalışmaları, yaşlılık çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar, bilim çalışmaları, bölge çalışmaları vb.) doğrudan sıçramış, bu alanlarda çok yönlü etkiler yaratmıştır.

Türkiye’deyse 2000’li yıllarla birlikte söz konusu üç temel paradigmatik pozisyonda ilk ürünlerin verilmeye başlandığı ve bu araştırmacıların kısa sürede birbirleriyle temasa geçtiği görülmektedir. Bilhassa son on yılda belirli bir irade şeklinde cisimleşmeye başlayan araştırma şebekesi, belirli yönlerdeki yayın ve eğitim pratikleriyle aynı zamanda bu kongrenin de teorik ve kurumsal temellerini atmıştır. Kongre bu temeli halen muhafaza etmektedir. Öte yandan son dört senedir Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşen buluşmaların bu yıl Ekim ayına sarkmış olmasının akademi-içi ve akademi-dışı nedenleri aşikâr olsa gerektir. Bilim etkinliğinin hem epistemik hem de kurumsal özerkliğinin ağır yaralar aldığı bu ahvalde, komplike bir girişim olan kongrenin de bundan etkilenmesi kaçınılmazdı. Dolayısıyla her şeye rağmen kongrenin 2018 yılı içerisinde düzenleniyor olması, buluşmaların devamlılığı açısından mutluluk ve moral vericidir.

Bu çerçevede II. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi sosyoloji, mimari, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, gerontoloji, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık gibi alanlarda ilişkisel çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.

KURULLAR

KONGRE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ali Esgin – İnönü Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Güney Çeğin – Pamukkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Vefa Saygın Öğütle – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

 

KONGRE BİLİM KURULU ÜYELERİ

Ali Esgin – İnönü Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Güney Çeğin – Pamukkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Vefa Saygın Öğütle – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Nadir Suğur – Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Erol Kahveci- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Ümit Tatlıcan - Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Özgür Arun - Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü

Barış Büyükokutan - Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Fırat Mollaer -  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü

Gökhan Savaş - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Hasan Şen- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Özgür Budak- Ege Üniversitesi, Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü

Gökçen Ertuğrul - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Sinan T. Gülhan – Gaziantep Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Polat S. Alpman – Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü

Özlem Akkaya – Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü

Aslıhan Aykaç Yanardağ - Ege Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Selma Sevinç Orhan - Pamukkale Üniversitesi, İktisat Bölümü

 

KONGRE SEKRETARYASI

Arş. Gör. Kübra Aytaç

Arş. Gör. M. Eren Giderler

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İlk Duyuru Metninin Yayınlanması: 6 Haziran 2018

İkinci Duyuru Metninin Yayınlaması (Bildiri İsteme Duyurusu):  13 Temmuz 2018

Genişletilmiş Özetlerin Alınması (Son Gün): 16 Eylül 2018

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 22 Eylül 2018

Kongre Taslak Programının Yayınlanması: 28 Eylül 2018

Sempozyum Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (Son Gün): 30 Eylül 2018

Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün): 10 Ekim 2018

Kongre Tarihi: 10-12 Ekim 2018

 

KAYIT VE KONAKLAMA

Sempozyum Kayıt Ücretleri

Katılım ücreti: 150 TL

Lisansüstü eğitim gören katılımcılar için katılım ücreti: 100 TL

Sempozyum kayıt işlemlerinin yapılması için belirlenen son tarih 30 Eylül 2018’dir. 

NOT: Katılım ücretine 2 günlük öğle yemeği, sempozyum çantası, özet kitapçığı, katılım sertifikası ve çay/kahve ikramları dahildir.

Kongre katılım için hesap numarası: Yakında duyurusu yapılacaktır.

Konaklama: Daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.

 

İLETİŞİM

Tel:                 +90 505 446 98 40

                        +90 530 597 87 85

E-posta:         iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com

 

Kongrenin web sayfasına http://isbk.asbu.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz. 

 

 

 

Tarih
06/06/2018, Çarşamba , 12:00:00