Ana içeriğe atla

 

 

SÜREÇ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması. 04 Ocak 2018 12 Ocak 2018
İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından söz konusu belgeler doğrultusunda başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması. 15 Ocak 2018 19 Ocak 2018
Fakültelerde Dekan, Enstitü/ Yüksekokullarda Müdür ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından onaylanmış ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanağı, değerlendirme raporları ve puan tablosunun Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

 

22 Ocak 2018

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi. 23 Ocak 2018 30 Ocak 2018
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Üniversite web sitesinden ilan edilmesi. (Askı süresi)

31 Ocak 2018

Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı itiraz süresi. 01 Şubat 2018 05 Şubat 2018
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların sonuçlandırması. 05 Şubat 2018 09 Şubat 2018
Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması. 12 Şubat 2018 -

 

 

 

Kategori
Tarih
12/01/2018, Cuma , 11:39:05